Tussenbericht Tapijn

Tussenbericht  van de Projectgroep Tapijn van de gemeente Maastricht aan belangstellenden.

19 december 2014

Beste belangstellende voor de ontwikkeling van Tapijn,

Dialoog met de stad inzake het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan

Zoals u weet heeft de Gemeenteraad in september jl. de visie voor de Transformatie Tapijnkazerne 2013-2024 vastgesteld. Een belangrijke volgende stap om deze visie ook te gaan realiseren is de vertaling van de visie in een nieuw bestemmingsplan.

Lees verder

Nieuwsbrief nr. 6 – december 2014

Zesde Nieuwsbrief  DECEMBER 2014

1. BEWONERSBIJEENKOMST
De bewonersbijeenkomst van 24 november 2014 kunnen we als geslaagd
beschouwen. Ruim 70 aanwezigen (ondanks meer dan 20 afmeldingen)
en een levendig gesprek over de toekomst van het Jekerkwartier Voor het
verslag verwijzen we naar de website:
https://bewonersjekerkwartier.nl/2014/12/08/verslag-bewonersbijeenkomst-24-nov-2014/

Lees verder

Verslag Bewonersbijeenkomst 24 nov. 2014

Aanwezig ca 75 bewoners, schriftelijke afmeldingen ruim 20.  

Download verslag in PDF

1. Welkom en introductie (Marijke van Lierop)

Ruim 100 bewoners van het Jekerkwartier hebben vorig jaar december voorgesteld om een vereniging voor en van bewoners van het Jekerkwartier op te richten. Vervolgens zijn wij, een aantal initiatiefnemers, aan het werk gegaan.

Lees verder