Nieuwsbrief nr. 5 – november 2014

1. Bewonersbijeenkomst

Conform de wens van ruim 100 buurtbewoners in december 2013 is de Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) opgericht. 
Die heeft op 4 september 2014 rechtspersoonlijkheid verkregen.
Meer info vindt u bij ‘Organisatie’.

Noteer:
Bewonersbijeenkomst
maandagavond 24 november 2014 om 19.30u
in StayOkay

Programma volgt.

2. Wordt lid

Wij roepen de bij het Jekerkwartier betrokken buurtbewoners op om lid te worden van onze Bewonersvereniging Jekerkwartier (€15 per jaar) :
Een vereniging van en door bewoners.

Als lid bepaalt u, samen met alle andere leden, het beleid van de vereniging.
U kunt dan:

 • met medebewoners van gedachten wisselen over de toekomst van het Jekerkwartier en aspecten daarvan;
 • uw mening laten landen in een omgeving die daar wat mee doet;
 • bijdragen aan het formuleren van standpunten t.a.v. het Jekerkwartier die door het bestuur bij de verschillende gesprekspartners (gemeente
 • etc.) zullen worden bepleit;
 • het bestuur dat u daarbij vertegenwoordigt, benoemen en ontslaan;
 • onderling kennismaken en organiseren wat u maar wil;
 • samen nieuwe activiteiten, acties en plannen initiëren en aanpakken;
 • zitting nemen in een themagroep (of die zelf oprichten) die zaken bekijkt die u in het bijzonder interesseren;
 • waar nodig een beroep doen op advies, hulp en steun van medeleden.

Door nieuwsbrieven en bijeenkomsten blijft u op de hoogte van wat in het Jekerkwartier speelt. Ook actieve leden kunnen niks zonder (een beetje) geld.
Wij hebben de jaarcontributie gesteld op € 15 nu tot eind 2015. Extra sponsoring is zeer welkom.
Lid worden kan hier.

3. Nieuw visiedocument Jekerkwartier

Op onze website is een nieuw (concept) visiedocument opgenomen. Daarover was al eerder een aardige discussie ontstaan op onze website. Wij nodigen u uit als bewoner op dit stuk te reageren.

4. Oproep suggesties verkeer/parkeerproblematiek

Wij hebben opnieuw overleg gevoerd met de gemeente over de verkeer- en parkeersituatie in het Jekerkwartier. De gemeente heeft onze voorstellen positief ontvangen, heeft geld gereserveerd en wil met ons verder werken aan de realisering van de verbeteringen.
Graag horen wij van u wat u daarvan vindt.
Hoofdthema’s in het overleg zijn:

 • Intensief autoverkeer
 • Sluiproutes
 • Parkeerproblematiek; sectorindeling vergunningen
 • Fiets parkeren;
 • Veiligheid en te hoge rijsnelheden;
 • Laad- en losproblematiek;
 • Verkeerscirculatie;
 • Veiligheid (Leerlingenvervoer) basisschool Binnenstad;
 • Langzaam verkeer;
 • Verbeteringen weginrichting.
 • De volgende stappen zijn verkeerstellingen.

Wij gaan ervan uit dat begin 2015 concrete resultaten kunnen worden bereikt.
Belangrijk is dat u specifieke knelpunten en wensen bij ons kenbaar maakt.
Ook roepen wij geïnteresseerde leden op zitting te nemen in de Themagroep Verkeer.

Met een vriendelijke groet, het voorlopige bestuur:
Marijke van Lierop, voorzitter,
Henk van de Voort, secretaris
Luc Slijpen, penningmeester
Wouter Mulder, lid


Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen?
Meldt u zich dan hier aan:Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *