Nieuwsbrief nr. 3 – juli 2014

Beste medebewoners,

Wij willen u graag informeren over de activiteiten van de afgelopen periode en de ontwikkelingen aangaande ons Jekerkwartier.

1. Bewonersvereniging

Er zijn inmiddels concept statuten. En er is een bestuur ad interim. Deze statuten kunt u vinden op de website. We werken aan het formaliseren van de rechtspersoonlijkheid van de vereniging. We zullen in september een bewonersbijeenkomst organiseren. Dan kunnen we een en ander formaliseren. Uiteraard kunt u reeds op onze statuten reageren via onze website. https://bewonersjekerkwartier.nl//berichten

2. Beleidsvisie Jekerkwartier
In voorbereiding hebben wij de uitwerking van onze visie over de ontwikkeling van het Jekerkwartier. Zodra het concept gereed is, wordt deze op de website geplaatst. Overigens begint zich daarover ook al een aardige discussie te ontwikkelen op onze website. Wij nodigen u vooral uit als bewoner aan deze discussie deel te nemen. Zie website: https://bewonersjekerkwartier.nl/organisatie-2/beleidsvisie-op-jekerkwartier

3. Molenhof
In De Limburger wordt regelmatig gesuggereerd dat Molenhof in de toekomst geschikt gemaakt kan worden voor studentenhuisvesting. Aangezien hier tijdens de bewonersbijeenkomst (zie verslag december 2013) fel over gesproken is en u zich nadrukkelijk uitgesproken heeft tegen studentenhuisvesting op deze locatie, hebben wij wederom de gemeente benaderd.
Wethouder Van Grootheest heeft ons laten weten dat er geen formele aanvragen of verzoeken bij de gemeente zijn geweest om tot studentenhuisvesting op deze locatie over te gaan. De berichten in De Limburger zijn (bij navraag onzerzijds) gebaseerd op één enkel signaal. Vooralsnog lijkt er geen daadwerkelijke reden tot ongerustheid maar weblijven dit uiteraard nauwlettend volgen.

4. Vergunning terras tegenover Café De Belsj
Op 15 januari heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor een terras tegenover Café De Belsj. Wij hebben hiertegen bezwaar aangetekend. Voor ons is de grens van aanwezige horeca en terrassen bereikt. Zeker op De Stenenbrug en de Koestraat is het de afgelopen periode ongelooflijk druk en onrustig geworden door de komst van steeds meer terrassen.
De gemeente heeft 2 hoorzittingen georganiseerd waar wij onze zorg over deze te ver gaande ontwikkeling naar voren hebben gebracht. Tijdens de 1e hoorzitting (12 mei 2014) waren ook circa 10 direct omwonenden aanwezig. Zij hebben duidelijke signalen laten horen van de overlast die zij ondervinden. De gemeente had helaas nog een tweede zitting (12 juni 2014) nodig om een formele fout (het niet horen van de vergunninghouder) recht te zetten.. Ook op die zitting hebben wij nog eens goed laten horen wat onze bewoners van deze ontwikkelingen vinden. De gemeente zal zaken opnieuw onderzoeken en een uitspraak doen over onze zienswijze. .
Wij houden u op de hoogte. Lees onze pleitnota.

5. Overlast horeca en gebruik publieke ruimte
Wij constateren de laatste tijd een toename van overlast voor de bewoners in het Jekerkwartier. Er kan niet meer gesproken worden van incidenten maar van een structureel verschijnsel. Steeds meer bewoners melden daar hun ongenoegen daarover bij ons en ze komen hiertegen in opstand.
Er worden ook regelmatig klachten hierover ingediend bij de gemeente. Dat is belangrijk. In de gesprekken die wij hebben gevoerd met Handhaving is ons op het hart gedrukt dat overlast voor al gemeld moet worden. Geen klachten, geen maatregelen. Wij raden u daarom aan om vooral alle overlast te melden. Het is goed als we dat allemaal op dezelfde eenvoudige manier doen:

– Stuur een eenvoudig mailtje met de klacht naar: post@maastricht.nl
In de aanhef : Aan het College van Burgemeester en wethouders. (dan komt het bericht altijd op de goed plaats in de organisatie terecht en dan weet het college er zélf er ook van.)
– Kopie aan de ambtenaar als u die kent. (Hoeft u niet te kennen)
– Kopie aan vereniging BJK:  info@bewonersjekerkwartier.nl

Uiteraard kunt u ook bellen: klachtentelefoon 043 – 14043. Maar bevestig dit even via de e-mail zoals hierboven weergegeven. Op die manier maken we de klacht voor iedereen zichtbaar

6. Tapijnkazerne
De gemeente heeft een conceptvisie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2028 gepresenteerd. Wij hebben daar onze reactie op gegeven. Zie hier onze reactie.

7. Bauduinterrein – voormalige vermicellifabriek
Op het Bauduinterrein zijn er bouwplannen, met name een grote ondergrondse parkeergarage en woningbouw in de vorm van een aantal grondgebonden woningen en appartementen. Een groep aanwonenden is al een geruime tijd in overleg met de projectontwikkelaar, waarbij het streven is te komen tot een convenant. Aanstaande zaterdag 5 juli vindt er een bijeenkomst plaats om u te informeren over de actuele ontwikkelingen. U bent van harte welkom. Datum : zaterdag 5 juli 2014 Tijd : 09.30 uur Locatie : Grote Looiersstraat 24.

8 .Vereniging Bewoners Jekerkwartier.
Wij zetten ons in voor onze belangen als bewoners van het Jekerkwartier. Het zal u niet ontgaan zijn dat die belangen de laatste tijd zwaar onder druk zijn komen te staan in onze buurt. Als we daar iets tegen willen ondernemen zullen we ons echt moeten inspannen en dan wel SAMEN. Een vereniging met een bestuurtje van vier man betekent niets als niet de buurt als één geheel actief meewerkt en samenwerkt. Laat uw mening horen…..
Om u te kunnen informeren en om te kunnen samenwerken is een zo compleet mogelijke e-maillijst het allerbelangrijkste. Via de mail kunnen wij u verwijzen naar nieuwe zaken op de website. Laat uw mening horen Wellicht zijn uw buren nog niet ingeschreven in ons @-adressenbestand. U kunt hen vragen om zich aan te melden. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk bewoners bereiken. Als u zich wilt afmelden voor deze post kunt u dat doen middels de afmeldlink onderaan de nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,
Vereniging BEWONERS JEKERKWARTIER (BJK)

Het voorlopige bestuur,
Marijke van Lierop, voorzitter a.i.
Henk van de Voort, secretaris a.i.
Luc Slijpen, penningmeester a.i.
Wouter Mulder, lid a.i.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *