Nieuwsbrief nr. 1 – januari 2014

1.   Nieuwjaarswensen…
Allereerst wensen wij alle bewoners van het Jekerkwartier (toekomstige leden?) een gelukkig 2014 en een maximaal woongenot in onze buurt.

2.   Verslag bewonersbijeenkomst 9 december 2013
U vindt hier het verslag van de bewonersbijeenkomst van 9 december 2013 in Stayokay.

3   Oprichting Vereniging Bewoners Jekerkwartier
Er is een ploeg van zes mensen aan het werk die op 4 januari 2013 de Vereniging Bewoners Jekerkwartier hebben opgericht. Zie onder ‘bestuur’.
Zij werken aan :

 • Aard en werkwijze vereniging BJK. (eerste aanzet: zie onder Organisatie)
 • Rechtspersoonlijkheid, statuten, bestuursreglement.
 • Visiedocument op het JK.  (enige hoofdlijnen: zie onder Organisatie)
 • Jaarplanning.
 • Communicatieplan

4.   Praktische zaken :

  1. secretaris
   Het voorlopig bestuur zoekt een ervaren secretaris. Goed ontwikkelde communicatieve, organisatorische en redactionele vaardigheden zijn onontbeerlijk….
  2. email en website.
   Wij willen veelvuldig communiceren met de leden-bewoners. Dat kan niet per flyer. Via email kunnen wij u voor nieuws verwijzen naar de interactief ingerichte website waarop u gemakkelijk uw mening of opvatting kwijt kunt. Op dit moment hebben we pas 120 van de 1600 emaildressen in onze buurt. Dat kan beter. Spoor uw buren /kennissen aan hun emailades aan ons door te geven. Erg belangrijk.
  3. leden….
   Een vereniging kan alleen bestaan als er (veel) leden zijn. Ook een (bescheiden) bedrag aan geld is noodzakelijk.  We denken aan een bedrag van 10 euro per jaar (of méér als u dat wil). Natuurlijk horen wij graag van u of u belangstelling heeft voor een lidmaatschap.

reacties:             info@bewonersjekerkwartier.nl
website:             www.bewonersjekerkwartier.nl

Voorlopig bestuur:
Marijke van Lierop, Titia Baeten, Luc Slijpen, Angela Mohnen, Wouter Mulder,
Henk van de Voort